Portofoliul logopedului


În acest articol, voi prezenta documentele pe care trebuie să le completeze anual un logoped angajat în cadrul Centrului Logopedic Interșcolar și ce trebuie să conțină portofoliul personal al logopedului și al logopatului, documente care pot fi orientative și pentru logopezii din sistemul privat. Am primit o astfel de solicitare de la unul dintre abonații mei și se pliază perfect pe ideea mea de a oferi modele de bune practici, de care pot beneficia atât logopezii din sistemul public, cât și cei din sistemul privat. Cu siguranță că logopedul care își desfășoară activitatea în cabinetul propriu nu are nevoie să completeze atât de multe hârtii, dar sunt câteva documente care se completează în mod similar (ex. fișa logopedică, fișa de terapie), iar programele terapeutice sunt aceleași.

Acesta este un opis al documentelor obligatorii pe care le completează anual logopedul școlar:

1. PORTOFOLIUL LOGOPEDIC

 • Formular de depistare logopedică (pentru fiecare unitate de învățământ în care logopedul face depistarea copiilor cu tulburări de limbaj; cuprinde tabelul nominal al depistaților și câteva date necesare identificării lor);
 • Invitație de programare (se completează nominal, către părinții copilului depistat);
 • Centralizator de depistare a logopaților (centralizează datele din formularele de depistare, oferind o statistică a copiilor examinați și a celor depistați, pe tipuri de tulburări, gen, intensitate etc.);
 • Registru logopedic (cuprinde copiii înscriși în terapie, date personale, date referitoare la diagnostic, programare etc);
 • Orar (numărul de ore și intervalul orar în care se desfășoară depistarea, programarea, terapia logopedică și pregătirea metodică);
 • Registru de programare (desfășurătorul programării logopaților, pe zile, grupe și ore, conform orarului);
 • Registru de prezență a logopaților (conform structurii anului școlar și a programării; se completează la fiecare ședință logopedică, pentru fiecare copil înscris);
 • Listă de așteptare + cerere (opțional, în cazul în care numărul copiilor care se prezintă la programare este foarte mare și logopedul este în imposibilitatea de a-i înscrie pe toți la terapie logopedică; de regulă, numărul copiilor înscriși depășește (uneori cu mult) numărul maxim de logopați admiși de regulament, dar este opțiunea fiecărui logoped dacă lucrează sau nu cu o lista de așteptare; conține datele copilului, diagnosticul prezumtiv și datele de contact ale părintelui, în vederea unei programări ulterioare);
 • Programe terapeutice și planificări anuale (pe tipuri de tulburări de limbaj);
 • Raport de activitate (semestrial, anual; conține grafice cu situații statistice și date despre activitățile desfășurate de logoped, formarea profesională, consilierea părinților și a cadrelor didactice, proiectele în care s-a implicat, analiza SWOT a activității etc.);
 • Fișă de evaluare a activității logopedice (se completează anual și conține criteriile de evaluare a activității, conforme fișei postului);
 • Fișe lunare de pontaj (conforme condicii de prezență).

2. PORTOFOLIUL LOGOPATULUI

 • Cerere de înscriere la terapie logopedică (se completează de părinte; conține, printre altele, acordul GDPR);
 • Fișă de examinare logopedică (conține datele obținute în urma anamnezei, a evaluării psihosomatice și a evaluării logopedice complexe, diagnosticul, prognosticul, datele de contact ale părinților etc.)
 • Fișă de terapie (se completează pentru fiecare copil înscris la terapie logopedică; conține programul terapeutic individualizat, perioada de aplicare pe etape și observațiile privind evoluția);
 • Certificat C.E.S. sau de dizabilitate (dacă este cazul);
 • Mapă cu produsele activității (fișe de lucru, caiete speciale de logopedie, înregistrări audio/video etc.).

La aceste portofolii, care se completează anual, se adaugă portofoliul personal al logopedului, care trebuie să conțină următoarele documente:

3. PORTOFOLIUL PERSONAL AL LOGOPEDULUI

 • Diploma de studii;
 • Decizia de încadrare pe post/ titularizare;
 • Decizia/ procesul verbal de constituire a sectorului logopedic;
 • Fișa postului;
 • Avizul psihologic și rezultatele examinării medicale (anuale);
 • Certificatele de grade didactice;
 • CV europass;
 • Certificatele de formare profesională (cursuri de perfecționare);
 • Diplome de participare la simpozioane, conferințe, schimburi de experiență etc,;
 • Articole, cărți de specialitate, ghiduri publicate;
 • Proiecte educaționale;
 • Decizii/ adeverințe pentru activitatea de metodist, mentorat, evaluator, formator etc.;
 • Adeverințe de voluntariat;
 • Adeverințe de participare la cercuri pedagogice/ comisii metodice etc.;
 • Rapoarte sau procese verbale de inspecție;
 • Proiecte de activitate terapeutică;
 • Procese verbale, pliante și alte materiale care vizează consilierea părinților și a cadrelor didactice.

Pentru abonații Clubului Logorici, am pregătit tipizate după documentele logopedice cuprinse în Portofoliul logopedic (1), tipizate pentru Portofoliul logopatului (2), precum și câteva modele de proiecte de activitate logopedică, pentru Portofoliul personal (3). Abonații cu abonament Mentorat vor găsi în club și programele terapeutice pe tipuri de tulburări (pentru Dislalie, Tulburări de dezvoltare a limbajului, Tulburări din spectrul autismului, Tulburări de ritm și fluență, Tulburări de scris-citit), precum și modele de fișe logopedice și de fișe de terapie completate. Dacă doriți să le accesați, vă aștept în club!

Distribuie articolul:

Întrebări sau comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Logorici – oferta de servicii și produse logopedice

Mă găsești și aici

Notificări prin email

Introdu adresa de email și vei primi notificări când vor fi publicate articole noi.

Mapa sunetului Ș

Arhive

Mapa sunetului R

Categorii

Mapa sunetului S

Corectarea pronunției – fișe de lucru

Traducere

Nu puteți copia conținutul acestei pagini!