Politica de confidențialitate

I. Informații generale

PETREA I. MARIA-RAMONA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ (numită în continuare deținătorul site-ului), în calitate de operator de date, respectă confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet logorici.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți abonat al site-ului logorici.ro, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/ preferinţele/ obişnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct, în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care îl contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți abonat al site-ului, deținătorul website-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi deținătorul website-ului, respectiv pentru preluarea, validarea, facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază relația contractuală dintre dumneavoastră și deținătorul site-ului, privind accesul la seviciile/produsele oferite de deținătorul site-ului prin abonare. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și deținătorul website-ului.

În cazul plasării unei comenzi cu plata online, deținătorul site-ului NU va avea acces la datele dvs. și NU va prelucra datele cardului dvs. sau alte date solicitate de operatorul de plăți (adresă, număr de telefon etc).

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă deținătorului website-ului în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea deținătorului website-ului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorului website-ului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative privind utilizarea site-ului de către dumneavoastră.

 • în scopul expedierii newsletter-ului prin e-mail (anunțarea abonaților în legătură cu articolele noi publicate).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază cererea dvs. de abonare la newsletter. Furnizarea adresei de e-mail în acest scop este obligatorie.

III.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, deținătorul website-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru înregistrarea comentariilor, rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența de utilizare a site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorului website-ului de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră în privința utilizării site-ului.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți abonat, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina deținătorului website-ului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile, pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului ,,Ștergere cont” din secțiunea Informațiile contului meu, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate sau stocate. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după finalizarea ultimei comenzi active. Deținătorul site-ului va stoca și arhiva datele referitoare la facturarea comenzii, conform prevederilor legale.

În cazul dezabonării de la newsletter, deținătorul website-ului nu va mai prelucra datele cu caracter personal și nu veți mai primi e-mailuri de informare.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul website-ului poate dezvălui datele dumneavoastră (nume, e-mail) către terți sau parteneri care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu plugin-uri wordpress, google analitycs etc), în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea newsletter-ului, a comenzilor plasate pe site etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul website-ului nu pot fi transferate către terțe persoane sau entități din România sau din străinătate, care nu au legătură cu activitatea desfășurată prin intermediul site-ului.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul website-ului, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea deținătorul website-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare (modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc);
 • dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul website-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dreptul la opoziție privind activitățile de prelucrare a datelor;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea automată de profiluri;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin email, pe adresa logorici@gmail.com sau utilizând formularul de Contact.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica privind fișierele Cookies.