25$ reducere Rezzimax Tuner Pro

Terapia limbajului și comunicării în tulburările din spectrul autismului – curs asincron

Cursul „TERAPIA LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII ÎN TULBURĂRILE DIN SPECTRUL AUTISMULUI” se adresează logopezilor, psihologilor, studenților sau masteranzilor care doresc să aprofundeze tematica abordată. Modalitate de desfășurare: asincron, studiu individual pe suportul de curs, disponibil pe platformă.
– Preț: 250 RON (cu factură fiscală), prin transfer bancar în contul IBAN RO54BTRLRONCRT0601401401 Banca Transilvania, titular cont Petrea Maria Ramona
– Se acordă Certificat de participare, pentru 30 de ore de formare.

TEMATICA:

– PROGRAMUL TERAPEUTIC DE RECUPERARE A LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII ÎN TSA
– obiectivele programului terapeutic
– etapele programului terapeutic

TERAPIA CU CARACTER GENERAL

 • Formarea și stabilizarea contactului vizual.
 • Stabilizarea poziției de lucru (pe scaun, la masă).
 • Reducerea comportamentelor indezirabile (agresivitate, automutilare, stereotipii, crize senzoriale). Rolul comportamentelor de autostimulare.                                  
 • Integrarea senzorială.
 • Formarea capacităţii de imitaţie non-verbală.


TERAPIA SPECIFICĂ (prezentarea detaliată a programului)

 • Comportamentul de receptor (abilitãți de limbaj receptiv)
 • Exprimarea funcțională. Stimularea dorinței de comunicare
 • Imitația verbală
 • Reprezentările expresive (denumire, etichetare)
 • Structurarea vorbirii în propoziții
 • Articularea corectă a cuvintelor
 • Reducerea și eliminarea treptată a comportamentelor verbale neconvenționale (ex. ecolalia)
 • Abilități de comunicare socială non-verbală
 • Abilități de comunicare socială verbală (conversația)
 • Discursul narativ
 • Funcția reglatorie a limbajului
 • Comunicarea socială

TERAPIA SPECIFICĂ PENTRU COPILUL CU AUTISM NON-VERBAL

 • Comunicarea augmentativă și alternativă
 • Sistemul de semne manuale Makaton
 • Program de învățare a comunicării prin limbaj mimico-gestual
 • Sistemul pictografic Mayer-Johnson
 • Program de învățare a comunicării prin schimb de imagini (PECS)

PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT ÎN TSA (modele)

Cursanții vor beneficia de 10 zile în care pot vizualiza suportul de curs și de următoarele resurse, disponibile pentru descărcare:

 • Structura programului terapeutic pentru recuperarea limbajului și comunicării în TSA (obiective, etape, mijloace și metode de realizare)
 • Modele de planuri de intervenție personalizate (PIP)

Nu puteți copia conținutul acestei pagini!