25$ reducere Rezzimax Tuner Pro

Evaluarea complexă a limbajului și comunicării

Cursul „EVALUAREA COMPLEXĂ A LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII” se adresează logopezilor, psihologilor, studenților sau masteranzilor care doresc să aprofundeze tematica abordată.
– Preț: 150 RON (cu factură fiscală), prin transfer bancar în contul IBAN RO54BTRLRONCRT0601401401 Banca Transilvania, titular cont Petrea Maria Ramona
– Se acordă Certificat de participare, pentru 20 de ore de formare.

TEMATICA:

1. EXAMEN SOMATIC ŞI FUNCŢIONAL
– Examinarea aparatului fonoarticulator
– Malformații ale aparatului fonoarticulator

2. EXAMINAREA PSIHOMOTRICITĂŢII
2.1. Examinarea motricității generale și a motricității fine
2.2. Examinarea motricității mimico-faciale și a aparatului fonoarticulator
– Studiul praxiei buco-faciale la copii; testul Nadine Henin
2.3. Examinarea praxiei: coordonarea generală a mișcărilor, coordonarea dinamică a mâinilor, echilibru, rapiditatea mișcărilor (testul Ozeretski-Guillman, proba Liebman)
2.4. Examinarea însușirii schemei corporale
2.5. Examinarea lateralității (proba Harris)
2.6. Examinarea conduitelor perceptiv-motrice: culoare, formă, mărime, orientare spațială, orientare timporală

  • Proba pentru determinarea orientării spațiale Piaget-Head
  • Proba de organizare perceptiv-motrică – Bender-Santucci
  • Proba de inversiune (Reversal Test)

3. EXAMINAREA RESPIRAŢIEI
– nonverbale (tipul de respirație, ritmul respirator)
– verbale

4. EXAMINAREA FUNCŢIEI AUDITIVE
– Acuitatea auditivă (normală, hipoacuzie, surditate)
– Atenţia auditivă
– Memoria auditiv – verbală (Proba Rey de memorie auditiv-verbală a cuvintelor)
– Auzul fonematic
– Scala de dezvoltare auditivă de la 0 la 6 ani (E. A. Rhoades)

5. EXAMINAREA VOCII
– timpul de fonare
– calitatea vocii (intensitate, înălţime, timbru, rezonanță, nazalitate)

6. EXAMINAREA LIMBAJULUI ORAL:
6.1. Probe şi baterii de teste care vizează:
– Componenta fonetică și articulatorie
– Componenta lexicală (vocabular)
– Componenta gramaticală
– Componenta semantică (înțelegere)
– Componenta expresivă (ritmul și fluența vorbirii)
– Componenta socială (funcțiile limbajului).
6.2. Probe combinate pentru evaluarea limbajului
– Vârsta psihologică a limbajului (proba A. Descoeudres)
– Scala de dezvoltare a limbajului Păunescu -Toncescu
– Scala Portage (0-6 ani)
– Scala REEL (0-3 ani) – Scala integrată de dezvoltare (0-48 de luni)

7. EXAMINAREA LEXICO-GRAFICĂ
– Probe pentru examinarea conştiinţei fonologice
– Proba de sinteză auditivă
– Evaluarea predispozițiilor lexice – Fayasse
– Testul ABC (L. Filho) de identificarea precoce a simptomelor dislexo-disgrafice
– Proba de recunoaştere a grafemelor
– Proba pentru examinarea scrierii – Stănică, Vrăsmaș
– Fișă de evaluare a dificultăților grafice – E. Vrăsmaș, C. Stănică
– Proba Borel-Maisonny pentru evaluarea scris-cititului
– Probe pentru examinarea lexiei (proba Păunescu, testul Bovet, testul de lectură Hainaut – Morlanwelz)
– Testul de trei minute.

8. CONSEMNAREA REZULTATELOR EVALUĂRII. FIȘA LOGOPEDICĂ – modele de fișe logopedice

Cursanții vor beneficia de 10 zile în care pot vizualiza suportul de curs și de arhiva cu bateria integrală a probelor și testelor menționate, disponibilă pentru descărcare.

Nu puteți copia conținutul acestei pagini!